Region Skånes upphandlingar Ramavtal Konsulter Informationssamordning

Ramavtal Konsulter Informationssamordning

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Ramavtalsupphandling avseende tillhandahållande av informationssamordnare i samband med byggprojekt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-FA000239