Region Skånes upphandlingar Ramavtal Förrådssystem JIT-skåp

Ramavtal Förrådssystem JIT-skåp

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Inköp av förrådssystem till de förvaltningar/avdelningar inom Region Skåne.

Förrådsystemet omfattar högskåp, blankettskåp, genomräckningsskåp, bänkskåp, och mobila skåp inklusive varierande inredning. Skåpen används till största del som närförråd på sjukhusens olika avdelningar och systemet som används är ett tvåfacksystem Just In Time (Tom-Full).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-FA000061