Region Skånes upphandlingar Ramavtal Fastighetsservice och Mindre entreprenader

Ramavtal Fastighetsservice och Mindre entreprenader

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandling av ramavtal Fastighetsservice och Mindre entreprenader har till syfte att säkerställa Beställarens behov av tjänster inom efterfrågade kategorier och geografiska områden.

- Fastighetsserviceuppdrag som innebär drift, underhåll, reparationsarbeten eller tekniska servicetjänster som hanteras av Region Skånes driftsorganisation (Skåneteknik)

och

- Entreprenader med uppskattat värde under 300 000 kr (mindre entreprenader).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-FA000161