Region Skånes upphandlingar Ramavtal Fastighetsautomation

Ramavtal Fastighetsautomation

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen ska leda till att ramavtal avseende styr- och reglerteknik för fastighetsautomation tecknas. Ramavtalet omfattar dels nya kompletta installationer och integrationer Citect SCADA såväl som enklare underhålls- och kompletteringsarbeten för befintliga styrsystem och dess SCADA system i enlighet med anbudsformulär.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA000044