Region Skånes upphandlingar Ramavtal Fastighetsautomation

Ramavtal Fastighetsautomation

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen ska leda till att ramavtal avseende styr- och reglerteknik för fastighetsautomation tecknas. Ramavtalet omfattar dels nya kompletta installationer och integrationer såväl som enklare underhålls- och kompletteringsarbeten för befintliga styrsystem.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-FA000237