Region Skånes upphandlingar Ramavtal Entreprenörer

Ramavtal Entreprenörer

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen av Ramavtal Entreprenörer har till syfte att säkerställa Beställarens behov av tjänster inom efterfrågade kategorier och geografiska områden enligt givna förutsättningar i förfrågningsunderlaget.

Ramavtalet omfattar entreprenader med uppskattat värde mellan 300 000 kr och 10 000 000 kr per kategori.

Efterfrågade kategorier: Bygg, El tele och data, Elkraft, Hiss, Luftbehandling, Mark och VA och Värme och sanitet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-FA000160