Region Skånes upphandlingar Ramavtal Energikonsulter

Ramavtal Energikonsulter

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandling av ramavtal avseende Energikonsulter för uppdrag gällande energikartläggning, energideklarationer och energirådgivning inom Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA000019