Region Skånes upphandlingar Ramavtal endoskopiutrustning inom ÖNH, urologi, gynekologi, thorax och buk

Ramavtal endoskopiutrustning inom ÖNH, urologi, gynekologi, thorax och buk

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende endoskopiutrustning inklusive maskinbunden förbrukning och optiker (inklusive troakarer och tuber) inom disciplinerna Öron-Näsa-Hals (ÖNH), urologi, gynekologi, thorax och buk. Upphandlingen är indelad i två avtalsområden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O000289