Region Skånes upphandlingar Ramavtal Besiktningsmän

Ramavtal Besiktningsmän

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen av detta ramavtal har till syfte att säkerställa Beställarens besiktningsbehov för ny‐, ombyggnads‐ och underhållsentreprenader i fastigheter och anläggningar enligt bland annat AB 04 och ABT 06 inom efterfrågade kategorier. Ramavtalet omfattar uppdrag upp till 500 000 kronor per avrop, per kategori.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-FA000152