Region Skånes upphandlingar Ramavtal artroskopiutrustning

Ramavtal artroskopiutrustning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Ramavtal för artroskopiutrustning, optiker och maskinbunden förbrukning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O001139