Region Skånes upphandlingar Ramavtal Artroskopiutrustning

Ramavtal Artroskopiutrustning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Ramavtal för artroskopiutrustning, optiker och maskinbunden förbrukning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-04-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O000381