Region Skånes upphandlingar Räkenskapsrevision

Räkenskapsrevision

Region Skåne, Revisionskontoret, KRISTIANSTAD

Uppdraget består övergripande av att granska och bedöma i vilken utsträckning löpande och årliga räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som görs för att säkerställa en tillförlitlig och säker redovisning är tillräcklig.

Upphandlingen avser räkenskapsrevision.

Uppdraget består övergripande av att granska och bedöma i vilken utsträckning löpande och årliga räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som görs för att säkerställa en tillförlitlig och säker redovisning är tillräcklig.

Granskningen avser räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 med rätt till förlängning för räkenskapsåret 2026.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000988