Region Skånes upphandlingar Pumpar för enteral nutrition inkl. tillbehör

Pumpar för enteral nutrition inkl. tillbehör

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av pump för enteral nutrition inkl. tillbehör

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000506