Region Skånes upphandlingar Public Affairs (PA) tjänster

Public Affairs (PA) tjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser tjänsten Public Affairs (PA) vilket omfattar konsultstöd för intresse- och omvärldsbevakning för samhällsaktörer. Det kan omfatta:

* Analys- och strategiarbete

* Framtagning av underlag

* Rådgivning

* Projektledning och projektstöd

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001262