Region Skånes upphandlingar Psykiatrin plan 15 och Fastighetsdriften plan 09

Psykiatrin plan 15 och Fastighetsdriften plan 09

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Uppdraget innefattar två delprojekt:

Delprojekt 1 avser renovering samt delvis ombyggnad av befintliga psykiatriska vårdlokaler i By02, Södra och Västra flygeln plan 15 på totalt ca. 4000 kvm.

Delprojekt 2 avser renovering samt delvis ombyggnad av Fastighetsdriften på totalt ca. 800 kvm NTA i By02 plan 09 för att förbättra arbetsmiljön och effektivisera arbetsuppgifterna genom att skapa renodlade verkstadsytor, avskilda administrativa ytor och förråd inom befintliga verkstäder.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

83010200-408644- 52003 och 52006