Region Skånes upphandlingar Provtagningsmaterial för vävnadsdiagnostik

Provtagningsmaterial för vävnadsdiagnostik

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av ramavtal avseende successiva inköp av provtagningsmaterial för vävnadsdiagnostik, såsom ex. provburkar med formaldehydlösning och polyesterväv.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001378