Region Skånes upphandlingar Provtagning och analys av vattenprover

Provtagning och analys av vattenprover

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser ramavtal för successiva inköp av Provtagning och analys av vattenprover.

Upphandlingen avser ramavtal för successiva inköp av Provtagning och analys av vattenprover. Vidare definition samt kravställning av efterfrågade produkter framgår av kravspecifikationsbilaga/-dokument.

Ramavtal avses tecknas med en (1) Anbudsgivare för hela uppdraget. Region Skåne har övervägt att dela upphandlingen i delområden men funnit att detta ej är lämpligt för den aktuella upphandlingen.

En uppdelning av upphandlingen riskerar att försvåra genomförandet av uppdraget på ett ej godtagbart sätt.

Uppskattad volym

Upphandlingens värde uppskattas till ca 850 000 SEK per år.

I upphandlingsdokumenten uppskattade volymer och värden kan inte garanteras, utan tjänar endast i orienterande syfte.

Takvolym

Maximalt värde som kan komma att avropas inom ramavtalet uppgår till 3 600 000 SEK. Om ramavtalets omsättning når upp till eller överskrider detta belopp så äger beställaren rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000061