Region Skånes upphandlingar Projektledning för upphandling av Steriltekniska Enheten på Nya Sjukhuset i Malmö (NSM)

Projektledning för upphandling av Steriltekniska Enheten på Nya Sjukhuset i Malmö (NSM)

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen ska leda till att kontrakt tecknas med en Generalkonsult för att genomföra projktet med att utforma en automatiserad sterilteknisk enhet vid Nya Sjukhuset i Malmö (NSM).

Upphandlingen genomförs genom ett Selektivt förfarande där en prekvalificering sker av de som vill lämna anbud. För ytterligare information se Ansökningsinbjudan.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2021-02-01)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2020-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-FA000296- 20505