Region Skånes upphandlingar Projektledare med kompetens inom medicinteknisk utrustning till Vårdbyggnad, NSM

Projektledare med kompetens inom medicinteknisk utrustning till Vårdbyggnad, NSM

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Vårdbyggnad 35 och 36 Nya sjukhuset i Malmö, har behov av en projektledare som har sakkunskap om utrustning för operation, bild och intervention samt sterilteknik, specifikt avseende gränssnittet mot fastighet och byggprojektet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80010000-400814-20512