Region Skånes upphandlingar Projektledare med kompetens inom medicinskteknisk utrustning - Hässleholms sjukhus FORTH

Projektledare med kompetens inom medicinskteknisk utrustning - Hässleholms sjukhus FORTH

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Projektledarens huvudsakliga uppgifter är:

Att vara projektets rådgivare och expert i frågor rörande gränssnitt mellan byggnad och medicinskteknisk utrustning.

Att leda och driva för att få rätt utrustning på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad samt minimera påverkan på pågående verksamhet.

Att ansvara för projektledning av utformning av installationssystem till utrustning inklusive integration mellan fastighets- och utrustningssystem i projekteringsskede.

m m.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93080100-404797-40035