Region Skånes upphandlingar Projektledare med kompetens inom medicinskteknisk utrustning - Hässleholms sjukhus FORTH

Projektledare med kompetens inom medicinskteknisk utrustning - Hässleholms sjukhus FORTH

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Projektledarens huvudsakliga uppgifter är bl.a: (AUC.1)

Vara projektets rådgivare och expert i frågor rörande gränssnitt mellan byggnad och medicinskteknisk utrustning

Ansvara för projektledning av utformning av byggnad och installssystem till utrustning inklusive integration mellan fastighets- och utrustningssystem i projekteringsskede

mm...

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93080100-404797-40016