Region Skånes upphandlingar Projektledare etablering Fas 2

Projektledare etablering Fas 2

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Avrop på Region Skåne DIS; Konsulttjänster – Regional Utveckling, delområde 4 Transport och infrastruktur. Avropet avser konsulttjänster avseende projektledning inom trafiketablering samt underhållsuppföljning av spårfordon.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Annat förfarande i flera steg

Publicerad

2024-03-07

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

154/2021