Region Skånes upphandlingar Produktionsledare/Beställarstöd

Produktionsledare/Beställarstöd

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Byggnad 40 på sjukhusområdet i Lund är en robust byggnad som innehåller avancerad vårdverksamhet. Byggnaden uppfördes under sent 60-tal och har genom åren genomgått otaliga ombyggnader. Många av försörjningssystemen behöver ses över och bytas ut. Samtliga discipliner kommer ses över och i viss omfattning bytas ut eller kompletteras. Åtgärder för Bygg, VVS, El, och Styr & Regler ska tas fram och genomföras med hjälp av upphandlade entreprenörer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81014000–409214-44803