Region Skånes upphandlingar Produktionsledare Mark, Beställarstöd- Hässleholms sjukhus- Forth

Produktionsledare Mark, Beställarstöd- Hässleholms sjukhus- Forth

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Arbetets huvudsyfte/huvuduppdrag:

Vara Regionfastigheters projektledare behjälplig som produktionsledare markarbeten.

Som produktionsledare för byggprojektets markarbeten säkerställa att alla förekommande aktiviteter följer gemensam projektplan.

Representera Regionfastigheter i projektet i Totalentreprenad i samverkan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93080000–404797–40052