Region Skånes upphandlingar Processutrustning till steriltekniska enheten (STE) vid NSM, Malmö

Processutrustning till steriltekniska enheten (STE) vid NSM, Malmö

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Leverans och installation av diskdesinfektorer, autoklaver och därmed tillhörande utrustning till steriltekniska enheten på sjukhuset i Malmö.

Uppdraget är uppdelat i två delområden. Det ena delområdet omfattar leverans, installation, service, garanti och utbildning avseende autoklaver.

Det andra delområdet omfattar resterande delar inklusive installation, service, garanti och utbildning enligt ovan. Innehållet i den här avtalsmallen kommer till innehållet anpassas beroende på om upphandlingen renderar avtal med en eller två leverantörer.

Ovanstående innebär att upphandlingen kan rendera antingen en eller två leverantörer. Det här avtalet kommer inför avtalstecknandet att anpassas till resultatet av upphandlingen.

Den precisa omfattningen av uppdragets båda delar framgår av upphandlingsdokumenten i helhet.

Sista anbudsdag
32 dagar kvar

(2022-01-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002024