Region Skånes upphandlingar Processutrustning till steriltekniska enheten (STE) vid NSM, Malmö

Processutrustning till steriltekniska enheten (STE) vid NSM, Malmö

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Kristianstad

Upphandling av diskdesinfektorer, kabinettdiskdesinfektorer, central doseringsanläggning för kemikalier samt autoklaver.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000583