Region Skånes upphandlingar Processutrustning till steriltekniska enheten (STE), FORTH

Processutrustning till steriltekniska enheten (STE), FORTH

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser inköp av processutrustning avsedd för den nya steriltekniska enheten på FORTH i Hässleholm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000427