Region Skånes upphandlingar Prepareringsinstrument

Prepareringsinstrument

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser prepareringsinstrument för cytologiska prover.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000338