Region Skånes upphandlingar Portabla patientnära analysinstrument

Portabla patientnära analysinstrument

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av ramavtal för successiva inköp av instrument för analys av blodgaser inklusive baskemianalyser och CRP, som utförs på mobila patientnära instrument. Upphandlingen omfattar leverans av instrument och instrumenttillbehör, installation, utbildning, dokumentation, uppkoppling, uppgraderingar av mjukvara samt tillhörande reagens, kontroller och förbrukningsmaterial.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000337