Polysomnografi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne har för avsikt att tillgodose behovet av utrustning för polysomnografi.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002193