Polysomnografi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne avser att upphandla driftklara ambulatoriska inspelningsenheter för polysomnografi, inklusive mjukvaror och tillbehör, för att klara efterfrågad funktion, prestanda och övrigt behov.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde

Region Skåne avser att upphandla driftklara ambulatoriska inspelningsenheter för polysomnografi, inklusive mjukvaror och tillbehör, för att klara efterfrågad funktion, prestanda och övrigt behov.

Last tender date: 12/05/2023 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=332&GoTo=TenderLot nr.: 2

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling

Region Skåne avser att upphandla driftklara ambulatoriska inspelningsenheter för polysomnografi, inklusive mjukvaror och tillbehör, för att klara efterfrågad funktion, prestanda och övrigt behov.

Last tender date: 12/05/2023 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=332&GoTo=Tender

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002910