Region Skånes upphandlingar POCUS Ultraljud till akutmottagningen i Ängelholm

POCUS Ultraljud till akutmottagningen i Ängelholm

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser ett (1) styck ultraljudssystem inklusive tre (3) styck transcucers för användning inom Point of Care ultraljudsundersökningar vid Ängelholms sjukhus.

Upphandlingen inkluderar även option på ett (1) st ultraljudssystem inklusive tre (3) styck transducers.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Annat förfarande i flera steg

Publicerad

2024-03-19

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003237