Region Skånes upphandlingar POCUS och EKO ultraljudssystem till Region Skåne

POCUS och EKO ultraljudssystem till Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser POCUS och EKO ultraljudssystem till Region Skånes verksamheter.

Upphandlingen avser fyra (4) stycken ultraljudssystem för Point of Care ultraljudsundersökningar på av hjärta, lungor, buk och kärl på Skånes universitetssjukhus inklusive fyra (4) stycken på option.

Upphandlingen avser en (1) styck Point of Care ultraljudssystem med högre krav på ekokardiografifunktioner till Skånes universitetssjukhus inklusive två (2) styck på option.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Annat förfarande i flera steg

Publicerad

2024-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001272