Region Skånes upphandlingar Plasmaferesutrustning

Plasmaferesutrustning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandling av plasmaferesmaskiner inkl. service och tillbehör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001611