PET/CT-system

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Ett (1) styck PET/CT-system med möjlighet för Region Skåne till avrop av option på ytterligare ett (1) styck PET/CT-system med fri placering i Region Skåne.

Upphandlingen avser köp av ett (1) fabriksnytt PET/CT-system inom Region Skånes Bild- och funktions diagnostiska verksamhet (BoF) inklusive leverans, installation, utbildning, dokumentation, tillbehör, ansvar för idrifttagning, återköp, demontering och bortforsling av befintlig utrustning samt option på ytterligare ett (1) system med fri placering inom Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001023