Region Skånes upphandlingar Personliga nödlarm

Personliga nödlarm

Region Blekinge, KARLSKRONA

Personliga nödlarm aktiva och passiva

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-10)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-08-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

RB2023-0354