Region Skånes upphandlingar Personliga förvaringsmöbler och garderober

Personliga förvaringsmöbler och garderober

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Personliga förvaringsmöbler och garderober

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002716