Region Skånes upphandlingar Pensionsadministration och förmedlingstjänst

Pensionsadministration och förmedlingstjänst

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser fullständig pensionsadministration, systemstöd samt kringtjänster så som prognos och slutlig beräkning av pension, utbetalning av pension och annan förmån, pensionsskuldsberäkningar samt tillhandahållande av förmedlingstjänst/valcentral.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000806