Region Skånes upphandlingar Patientnära analystester

Patientnära analystester

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser ramavtal för patientnära analystester till Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000901