Region Skånes upphandlingar Patientnära analystester - Urinkontroller - 2

Patientnära analystester - Urinkontroller - 2

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser kontrollvätska i droppflaska för paritentnära urinkontroller till instrument Clinitek Status +.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002916