Region Skånes upphandlingar Patientnära analystester - Urinkontroll

Patientnära analystester - Urinkontroll

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser ramavtal för kontrollösning till urinanalysapparat Clinitek Status+.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002773