Region Skånes upphandlingar Papper och plast förbrukningsmaterial

Papper och plast förbrukningsmaterial

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av icke vårdrelaterat förbrukningsmaterial inom papper och plast för Region Skåne och Folktandvården Skåne.



Lot nr.: 1

Kravspecifikation VRF - Generella krav

Se underlag.

Last tender date: 01/24/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4297

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4297&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/17/2024 23:00:00

Duration contract end date : 03/16/2026 23:00:00



Lot nr.: 2

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde

Se underlag.

Last tender date: 01/24/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: http://www.skane.se

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4297&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/17/2024 23:00:00

Duration contract end date : 03/16/2026 23:00:00

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-01-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003037