Region Skånes upphandlingar Papper och Plast förbrukningsmaterial

Papper och Plast förbrukningsmaterial

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av icke vårdrelaterat förbrukningsmaterial inom papper och plast för Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000457