Region Skånes upphandlingar Pålsjö Sjukhem - Brandskyddsåtgärder

Pålsjö Sjukhem - Brandskyddsåtgärder

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Projektet omfattar installation av sprinkler och komplettering av

brandcellsgränser i befintlig byggnad samt installation av sprinklercistern.

Verksamhet som bedrivs i fastigheten är bl.a. administration samt

psykiatrisk vård av säkerhetsklass 2 samt 3. Verksamhet kommer pågå

under hela entreprenadtiden. Del av fastighet har källare där skyddsrum

återfinns samt teknikutrymme. På vind finns ventilationsaggregaten samt

växelriktare för solcellsanläggning på tak.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-07-03)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-06-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

83050000-408687-19428