Region Skånes upphandlingar Övergång till förhandlat förfarande - Tvätteritjänster för "Tvätt och Textil" och "Patienthotellet" Delområde 2 (2022-O000616)

Övergång till förhandlat förfarande - Tvätteritjänster för "Tvätt och Textil" och "Patienthotellet" Delområde 2 (2022-O000616)

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Tvätteritjänster för "Patienthotellet" SUS Lund. Tvätteritjänster innefattar tvätt och efterbehandling av främst kundägda textilier och hyra av textilier.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2023-04-23

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000616-02