Region Skånes upphandlingar Överflyttningshjälpmedel tilläggsupphandling Överflyttningsplattform sittande.

Överflyttningshjälpmedel tilläggsupphandling Överflyttningsplattform sittande.

Region Blekinge, Karlskrona

Upphandling av Överflyttningsplattform sittande och är en tilläggsupphandling från Överflyttningshjälpmedel RB2022-0136.

Produktområdet avbröts pga bristande konkurrens.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Hallands län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

RB2023-0413