Region Skånes upphandlingar Överflyttningshjälpmedel 2023

Överflyttningshjälpmedel 2023

Region Blekinge, Karlskrona

Manuella överflyttningshjälpmedel som glidbrädor, glidlakan, överflyttningsplattformar inkl.

tillbehör och reservdelar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

RB2022-0136