Region Skånes upphandlingar Öppenvårdspsykiatri

Öppenvårdspsykiatri

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser öppen psykiatrisk specialistvård för nordöstra Skåne som ska leda till förbättrad psykisk hälsa och förebygga ohälsa för personer över 18 år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-08-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-POL000231-001