Region Skånes upphandlingar Öppen specialistvård Barn- och Ungdomsmedicin (BUM)

Öppen specialistvård Barn- och Ungdomsmedicin (BUM)

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av öppenspecialistvård barn- och ungdomsmedicin

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2023-10-16)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-09-16

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-POL000219