Region Skånes upphandlingar Öppen ögonsjukvård i Vårdval Skåne

Öppen ögonsjukvård i Vårdval Skåne

Region Skåne, Kristianstad

Förfrågningsunderlag och Avtal beslutade i Hälso- och sjukvårdsnämnden för öppen ögonsjukvård i Vårdval Skåne

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

1200027